[บอกบุญ]ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนวังไพรวิทยาคม จ.สระแก้ว ในวันอาทิต์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ด้วยโรงเรียนวังไพรวิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ…