ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
เลขที่ 100 หมู่ 11
ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
โทร. 037-247531
E-mail : wangpraiwittayacom@gmail.com

สอบถามได้ค่ะ