ประกาศโรงเรียนวังไพรวิทยาคม

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ด้วยโรงเรียนวังไพรวิทยาคม  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา   

สอบถามได้ค่ะ