ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

🔰 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 🔰
🧡 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

💚เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
💘ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
💖 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
❤️‍🔥แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
❤️‍🩹แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566
ณ หอประชุมโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
เวลา 08.30-16.30 น.

รายงานตัวนักเรียน
💘ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2566
💖 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 2 เมษายน 2566

สอบถามได้ค่ะ