การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. สมัครที่โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564
  2. สมัครออนไลน์ ที่ https://forms.gle/c7DSwQKUs5f1GSCXA หรือ คิวอาร์โค้ดที่ปรากฏในภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ครูปาริษา 085-4331568

สอบถามได้ค่ะ