เดือน: ตุลาคม 2019

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ด้วยโรงเรียนวังไพรวิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ…