ผู้เขียน: admin

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม มีความประสงค์จะประ…

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนประกอบเเละสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม มีความประสงค์จะ ปร…

ประกาศโรงเรียนวังไพรวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)